Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Klasyfikacja jakościowa tarcic amerykańskich

(0 Produktów)

Klasyfikacja jakościowa tarcic amerykańskich

Brak produktów w kategorii

KLASYFIKACJA JAKOŚCOWA TARCICY AMERYKAŃSKIEJ    

Stowarzyszenie Producentów Tarcicy Liściastej (National Hardwood Lumber Association – NHLA) opracowało normy na których opiera się cały amerykański przemysł drzewny (gatunki liściaste). Są one także podstawą klasyfikacji jakościowej tarcicy liściastej przeznaczonej na eksport.
Drewno, jako naturalny materiał, charakteryzuje się pewnymi cechami naturalnymi, a także cechami określanymi jako wady. Należy dobrze zrozumieć specyfikę tego naturalnego produktu i dążyć do tego, aby niektóre z tych naturalnych charakterystyk występowały w produkcie końcowym.
Sam proces klasyfikacji jakościowej pozwala, w szerokim tego słowa znaczeniu, aby w trakcie procesu wytwarzania tarcicy określić jej wartość i potencjalne przeznaczenie każdej deski z wytworzonej tarcicy.
Normy NHLA zapewniają zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu wspólny język niezbędny przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży tarcicy liściastej. Pomimo że normy NHLA zostały opracowane z myślą o rynku lokalnym Stanów Zjednoczonych, pewien poziom ich znajomości jest niezbędny dla odbiorców amerykańskiej tarcicy liściastej na całym świecie.

Przy produkcji długich profili, obrzeży, odrzwi, niektórych elementów wyposażenia wnętrz czy pewnych części meblowych w zdecydowanej większości wymagane będą długie elementy pozbawione wad. Zapewnić to mogą tylko wyższe klasy jakości, takie jak FAS, FAS-One-Face (FAS/1F) i Selects

Klasy niższe, głównie Number 1 Common (No.1C) i Number 2 Common (No.2AC) znajdą najlepsze zastosowanie przy produkcji szafek kuchennych, większości elementów meblowych, a także deski i fryzy podłogowej. Należy zrozumieć, że jakość powierzchni elementów czystych uzyskanych z niższych klas odpowiada jakości powierzchni elementów uzyskanych z wyższych klas. Jedyną istotną różnicą jest ich wymiar. Najogólniej ujmując – klasa jakości określa procentowy udział drewna czystego w desce, a nie ogólny wygląd tej deski.

Klasa FAS:
Klasa jakości oznaczana jako „FAS”, inaczej „First And Seconds” (Pierwsza i Druga), daje możliwość uzyskania długich elementów bez wad. Najlepiej nadaje się do takich produktów jak meble wysokiej jakości, elementy stolarskie, elementy wyposażenia wnętrz czy produkcja profili i listew.
Minimalne wymiary deski: szerokość 6" (około 152mm) i szersze, długość 8' (około 244cm) i dłuższe. Z tej jakości tarcicy uzyskuje się wydajność w przedziale od 831/3%(10/12) do 100% dla uzyskanych elementów pozbawionych wad z całej powierzchni deski. Minimalne wymiary dla tych elementów: 3" (około 76mm) szerokości przy 7' (około 213cm) długości lub 4" (około 102mm) szerokości przy 5' (około 152cm) długości. Ilość uzyskanych elementów (z jednej deski) zależy od wymiaru deski – zazwyczaj jest to 1 lub 2 elementy. W zależności od gatunku i stanu tarcicy (sucha czy świeża), wymagane minimalne wymiary szerokości i długości będą różne. Ważne jest, że powyżej opisane wyznaczniki tej klasy odnoszą się do obydwu stron deski.

Klasa FAS One Face (F1F) - FAS 1 Strona:
W praktyce ta klasa jakości zawsze będzie zawierać domieszkę klasy FAS. Lepsza strona deski musi spełniać wszystkie wymagania dla klasy FAS, natomiast gorsza strona musi spełniać wymagania jakościowe dla klasy Number 1 Common. Gwarantuje to kupującemu materiał o minimalnej jakości FAS dla jednej strony deski. Bardzo często na potrzeby eksportu materiał tej klasy zawiera mieszankę klas FAS i F1F w stosunku 80% dla FAS i 20% dla F1F. Należy jednak pamiętać, że ten stosunek procentowy zależy tylko i wyłącznie od indywidualnej umowy pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Klasa Selects:
Ta klasa jakości jest bardzo zbliżona do F1F. Różnica polega na wymaganych minimalnych wymiarach deski. W klasie Selects minimalna szerokość deski to 4" (około 102mm), długość 6' (około 183cm). Klasa Selects jest głównie spotykana w północnej części Stanów Zjednoczonych. Często też jest ona łączona razem z klasą FAS.

Często zdarza się, że materiał przeznaczony na eksport, będący mieszanką lepszych klas jakościowych opisanych powyżej, określa się wspólnym terminem FAS. Powszechnie przyjętą praktyką przy eksporcie północnoamerykańskiej tarcicy liściastej jest tworzenie pewnej określonej mieszanki tych wyższych klas jakościowych. Wymaga to pewnego czasu współpracy, aby się przekonać, czy otrzymywana tarcica odpowiada oczekiwanym wymaganiom. Trzeba przyjąć jako zasadę, że niezależnie od tego, czy tarcica FAS będzie wysyłana razem z klasą F1F (jako Face And Better), czy też FAS razem z Selects (Sel And Better), każda deska musi mieć przynajmniej jedną stronę o jakości FAS.

Klasa Prime grade (klasa jakości Prime):
Ta klasa jakości powstała w oparciu o kryteria normy NHLA dotyczące klasy FAS z przeznaczeniem na rynki eksportowe. Deska jest obustronnie obrzynana i praktycznie pozbawiona obliny.
Minimalna wydajność jak dla Select And Better (FAS razem z Selects), z dużym naciskiem na wygląd powierzchni deski. Minimalne wymiary mogą się różnić w zależności od gatunku, regionu i producenta.
Normy NHLA nie uwzględniają w swoich definicjach określających klasy jakościowe wyrażenia „Prime”. Tak więc nie ma go w oficjalnie przyjętych kryteriach norm jakościowych.

Klasa Number 1 Common (No. 1C):
Klasa jakości określona jako Number 1 Common, w Stanach Zjednoczonych często zwana jest kuchenną klasą jakości (jakość szafki kuchennej – Cabinet grade). Skojarzenie to wzięło się z prostego faktu – elementy, które można otrzymać z tej klasy, doskonale nadają się do produkcji frontów kuchennych. Inne powszechne zastosowanie to elementy używane do produkcji mebli. Do klasy tej należy tarcica o minimalnych wymiarach: szerokość 3" (około 76mm), długość 4' (około 122cm). Wydajność waha się w granicach od 662/3% (8/12) aż do 831/3% (wyłączając tę wartość), tj. minimalnej wydajności dla FAS. Najmniejsze dopuszczalne elementy, które można otrzymać, określone są jako: szerokość 3" (około 76mm) dla długości 3' (około 91,5cm) lub szerokość 4" (około 102mm) dla długości 2' (około 61cm). Ilość otrzymanych elementów z poszczególnych desek zależy od wymiarów tarcicy. Obydwie strony deski muszą spełniać minimalne wymagania określone dla klasy jakości Number 1 Common.

Klasa Number 2A Common (No. 2AC):
Klasę jakości Number 2A Common często określa się mianem ekonomicznej klasy jakości – stosunkowo niska cena przy wielorakich zastosowaniach, głównie do produkcji elementów meblowych. Jest to również najlepszy wybór przy produkcji podłóg drewnianych. W klasie tej minimalne wymiary szerokości to 3" (około 76mm), długości 4' (około 122cm). Wydajność waha się od 50% (6/12) aż do 662/3% (wyłączając tę wartość), tj. minimalnej wydajności dla Number 1 Common. Najmniejsze dopuszczalne elementy, które można otrzymać, określone są jako: szerokość 3" (około 76mm) dla długości 2' (około 61cm). Ilość otrzymanych elementów z poszczególnych desek zależy od wymiarów tarcicy. Gorsza strona deski musi spełniać minimalne wymagania określone dla klasy jakości Number 2A Common. Lepsza strona deski będzie co najmniej podobnej lub wyższej jakości .

Na rynku amerykańskim spotyka się także niższe klasy jakości niż Number 2A Common, określone również normami NHLA. Zazwyczaj są one przetwarzane w półfabrykaty, parkiety lub znajdują inne jeszcze zastosowanie na rynkach lokalnych.
Całość handlu tarcicy liściastej z Ameryki Północnej opiera się na przedstawionych powyżej podstawowych klasach jakości. W relacji sprzedający-kupujący dopuszczalne są wszelakie odstępstwa od tych norm na zasadzie dobrowolnej umowy.

Rozwiń opis Zwiń opis
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl