Właśnie dotarła do nas nowa dostawa tarcicy dębowej!

Tarcica nieobrzynana dąb europejski kłodowy
grubość: 80mm
długości: powyżej 4m
ilość: około 2m3
klasa jakości: I